Emner og Metoder

Emner kan være mange – metoden er enkel!

Du kan se et samtaleforløb som en opdagelsesrejse, hvor vi sammen finder frem til de problemer eller emner, som giver mening for dig at få arbejdet med.

I KognitiveSamtaler bliver du udfordret i at gå på opdagelse – i blandt andet dine tanker, følelser og adfærd.

Når du tager kontakt til mig, er du måske ikke helt afklaret med, hvad du egentlig vil have hjælp til, men du oplever at være utilfreds og måske har du et ønske om, at din hverdag kunne fungere bedre?

I samtalerne tager vi fat i en “her og nu” opstået situation, men som oftest bunder i noget gemt og glemt.

Jeg har erfaring med mange problematikker, nogle er nævnt nedenfor som emner:

Emner

 • Angst
 • Bekymringer og grublerier
 • Depression
 • Initiativløs
 • Konflikthåndtering
 • Kommunikationsudfordringer
 • Lavt selvværd – svigtende selvtillid
 • Mistrivsel på jobbet eller i privatlivet
 • Overforbrug
 • Perfektionisme
 • Skyld og skam
 • Selvskadende adfærd
 • Stagnation i arbejdslivet eller parforholdet
 • Stress
 • Struktur i hverdagen

Større skriftlige opgaver

I forbindelse med mine uddannelser har jeg blandt andet udarbejdet opgaver med titlerne:

 • “Tavs viden på kontoret”
 • “Den skjulte dagsorden”
 • “Refleksioner i grupper”
 • “Kun hvis jeg er perfekt, så deltager jeg…” (et socialfobisk forløb)
 • “… og så retter vi ind” (identifikation af det ubevidste og om at sige fra overfor ”comme il faut”)
 • “Vejledning i et krydspresfelt” (om dilemmaet som menneske styret af en politisk ledet organisation)

Erfaring

Jeg har undervist en del år, og tilbyder også undervisningsforløb. Nogle af de lidt anderledes emner har været:

 • Motivation – hvad er det for en “fisk”?
 • De nonspecifikke faktorer
 • Hvordan kan du bruge humoren, når livet stritter imod?
 • Får vi sagt det, vi gerne vil og hvorfor måske ikke?
 • Styr din indre perfektionist
 • Er dit forbrug et misbrug?
 • Ud af hamsterhjulet!

Metode

Min tilgang er anerkendende og validerende. Metodisk – er jeg velfunderet i den Kognitive metode, men jeg har også kendskab til andre metoder, så som den Narrative (mundtlige fortællinger), DAT (Dialektisk adfærdsterapi), Medfølelsesfokuseret terapi (Compassion Focused Therapy), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og Positiv psykologien. Senest har jeg fået indblik i, hvor stor og ganske hurtig effekt den Metakognitive metode kan have.

I fællesskab finder vi frem til, hvad som du har brug for at arbejde med, og hvilke metodiske redskaber, du kan drage nytte af.