Nyt-års-fortsæt eller se tilbage?

Aldrig mere skal det fortsætte…

Så blev det nytår. Og mange synes at have så travlt med, hvad der skal ske af nye tiltag. “Se fremad og ikke tilbage” er ofte et godt råd! Men jeg er ikke helt enig! For:

Hvad med at se tilbage på det, du har gjort af gode ting for dig selv, det som du har klaret godt?

Fortsæt Nyt-året med det du lærte!

Hvis du nu brugte lidt tid på at se tilbage på 2017? Hvis du noterede dig de ting eller de oplevelser, du fandt sucessfulde? Eller ihvertfald der, hvor du havde det godt og fandt dig værdifuld? Hvis du så kunne tage denne formel og copy paste til det kommende år, havde du så opskriften til at lykkes endnu mere?

Og hvad er det så lige, jeg prøver at sige? Jo, hvis du lærer at være opmærksom på det, du har præsteret og, hvor du følte dig virkelig god, så kunne du lære dig selv, hvordan du skulle fortsætte det gode!

Hvis det kunne være rart, og du tænker, at du gerne vil høre lidt mere og måske have hjælp til denne process, da kontakt mig, så ser vi på det, eller endnu bedre, så gør vi noget ved det, og lægger en plan!

Godt nytår